Vyhubená megalofauna, ptačí mordalita a medvídek kaola
  (pár citací z testů ze zoogeografie pro chvíle smutku) 

Home

 

Nejoriginálnější představy o rozšíření živočichů plus další zajímavé odpovědi

A na závěr formální i obsahová perla v koruně lidské blbosti


* Co tvrdí hypotéza "overkillu"?
- "zabijeme všechno co vidíme, dá se to sníst a má to nad 50 kg" (do téhle kategorie ale spadáte taky ...)
- "vyhubení MEGALOFAUNY"
- "došlo k extinkci megafauny (lidi je sežrali)"
- "živočichové jsou závislí na přítomnosti člověka" (... svou smrtí)
- "výbuch sopky - dojde nejprve ke zničení života ..." (ano, i výbuch sopky lze označit jako Overkill)
- "... vybírali si schválně největší (svalnaté) těžké jedince ..."
- "pralidi, jak postupovaly ze S na J, tak zabíjeli vše a všude. Extinkce velkých druhů není náhodná - oni si ty zvířata vybírali. Čím později někam přišli, tím horší to mělo následky. Nachází se kosti zvířat s různýma nástrojema" (kompletní přepis odpovědi)
- "teorie náhlé smrti"
- "... člověk zabil vše při postupu ze S Am do J Am"
- "... dlouhou dobu zde byla megafauna - krátce člověk + megafauna + dlouze člověk"
- "... přechod lidí a pleistocénní megafauny nad 50 kg"
- "o tom, že lidé mají sklon vždy, když se dostanou na nové území, vše velké pozabíjet"
- "Při zalednění Beringovy úžiny mohly projít organismy větší a těžší než cca 50 kg (i člověk)" (pohybujete se na velmi tenkém ledu, studente!)
- "Efekt domina: glaciace působila na diverzitu člověka, ten působil na diverzitu zvířat" (působivé ...)
- "... přežívají pouze druhy, které si člověk přivede (jelen)"
- "... člověk způsobil extinkci paleozoické megafauny" (jste kreacionista?)
- "... dochází k masové extinkci makrofauny"
- "Hubení megafauny člověkem, s člověkem megafauna dlouho nepřežila - vyhubena" (ano, ano, ano, ano, ano, ano)
- "dominový efekt"
- "... prostě moc velké škody"
- "s nástupem člověka v nových územích dochází zároveň ke změně megafauny" (nejen život je změna, i smrt ...)

* Jaký je vztah mezi diverzitou a endemismem?
- "endemismus potlačuje diverzitu"
- "s vyšší diverzitou extinkce endemitů. endemismus = původní zvířata v areálu"
- "víc druhů, víc možností, jak se stát vzácným a nikde se nevyskytujícím druhem" (nechte se tím inspirovat i ve vašem osobním životě, prosím)
- "... čím větší diverzita tím víc jsou endemiti utlačováni"

* Jaké jsou typy šíření ("dispersal")?
- "migrace, fluktuace, vaginalita" (ale já se neptal na šíření pohlavních chorob ...)
- "... mezidruhová variabilita (např. v půdě)" (dobrá hlína, co?)

* Co jsou koridory a filtry v biogeografii?
- "zvířata, co žila v lese měli supr podmínky, a když došel člověk a vykácel les a udělal tam koridor, který znemožnil žití živočichů pro ty, co mají rádi velké území" (tohle se fakt stalo!)

* Co tvrdí teorie ORD (orbitally forced range dynamics)?
- "To kdybych věděl" (to byste nedostal 0 bodů ...)
- "predátor se specializuje na určitý druh - příbuzný druh, který není loven, mezitím může růst, pak se on stává predátorem"
- "... při náhlé změně počasí je menší pravděpodobnost přežití"

* Co tvrdí Bergmanovo pravidlo?
- "Nejlepší, nejpravděpodobnější vysvětlení je to nejjednodušší"
- "... tygr ussurijský X tygr sibiřský" (se od sebe liší asi tak jako "člověk" a "Homo sapiens")
- "... tučňák císařský ... oproti kolegům v teplejších oblastech je větší"
- "u některých endotermů se mění velikost těla se zvyšujícím se zchlazením" (smršťují se?)
- "... př. medvěd baribald"
- "... tučňák guinejský"
- "... lední medvěd, velryba"
- "... tučňák severský"
- "... vzhledem ke svým příbuzným druhům ... např. medvídek koala (jih) - lední medvěd (sever)"
- "... slon africký - medvěd lední"
- "zvětšují svoji velikost narozdíl od jejich příbuzných, kteří jsou menší"

* Co tvrdí Allenovo pravidlo?
- "Živočichové v chladnějších oblastech mají delší tělesné uši, nohy" (na rozdíl od netělesných uší, ty zůstávají stejně dlouhé)
- "... nezmenšuje se ocas u ptáků"
- "živočichové v chladnějších oblastech mají kratší uši - tučňák královský X galapážský"
- "zvířata co žili v tepl. oblastech mají menší otvory (uši) než v chlad. oblastech - je jim zima tak aby měli v sobě více tepla" (Vy jste také jistě měla v sobě více tepla - rum zahřeje, že ano)

* Jaké jsou nejohroženější biomy ("ochranářské priority") a proč? (správná odpověď zde)
- "... buzerovat farmaceutické a kosmet. firmy"
- "... přirozený život ... zamezit pytláctví"
- "... tropické deštné lesy jsou spíše než těžbou dřeva devastovány vypalováním domorodců" (dost nehumánní, nemyslíte?)
- "nejohroženější biomy je (sic!) nearktická oblast, má nejmenší počet druhů - mohou vyhynout" (brilantní logika, gratuluji)
- "Nejohroženější jsou zbytkové biomy nebo ty co brzy zbytkové budou"
- "horké skvrny - centra endemismu" (kompletní přepis odpovědi)
- "vysoký endemismus, mnoho ohrožených zvířat, malá genetická variabilita, lidská činnost - tropické deštné lesy, tajga, tundra" (zajímavé, jak lze během napsání dvou vět kompletně zešílet)
- "trop. deštný les - kácí se, je ho čím dál méně; nově vzniklé ostrovy - vzácné a velmi zajímavé pro vědce, jak jsou evidovány" (eh...)
- "okraje areálů"
- "okraje areálů - jsou pohybující (extinkce, rekolonizace) - je to ale hloupost" (tak to nepopírám, nula bodů)
- "... olistění - útočiště ptáků + savců"
- "... arktická a antarktická společenstva"
- "ochrana fauny, flóry"
- "... začlenit zpátky zvířata narozená v zajetí (nedaří se moc)" (ani vám se nedaří moc)
- "... eliminace ovlivnění klimatu"
- "ochrana biomů, živočichů, rostlin, ochrana životního prostředí" (... a celého širého vesmíru)
- "zachovat počet druhů tak, aby byla vyšší natalita než mortalita"
- "... stepní panamy - v důsledku zajišťování potravy pro ptáky" (příště prosím přijděte na zkoušku střízlivá, děkuji)
- "tropické deštné lesy mírného pásu" (z cyklu "Protimluvy")
- "pokusit, zda je to možné při stavbách silnic" (také se ptám, zda je toto možné ...)
- "co nejmenší porušení rovnováhy mezi biomy"
- "... vysazování stromů" (a jejich objímání)

* Co to je v ostrovní biogeografii "rescue effect"?
- "na ostrovech se zakládají rezervace, parky, zvířata se vrací do přírody" (vraťte se tam také, prosím)
- "živočichové a rostliny přežijí změnu podmínek v nějakém reziduu" (škoda, že z vašich znalostí nezbylo ani to reziduum)
- "záchrana živočichů na ostrovech před obsazením lidmi"
- "extinkce ovlivňuje emigraci"
- "závislost velikosti ostrovů na diverzitě a extinkci taxonů"

* Uveďte 3 argumenty proti teorii pleistocénních refugií vysvětlující vysokou diverzitu Jižní Ameriky.
- "nedostatek areálů pro nové druhy, mezidruhové a mezipopulační negativní vztahy, nevhodné ekologické a životní podmínky, nedostatek preferované potravy, nedostatečná schopnost adaptace, geografické bariéry" (kompletní přepis odpovědi)
- "... také fakt, že vysoká diverzita ptáků se pleistocénním refugiem příliš vysvětlit nedá"
- "vyšší rychlost speciace, větší disperze, lepší potravní zdroje"
- "je to nepotvrzeno, ..., nové teorie nesouhlasí s výskytem refugií" (tím je ale potvrzeno, že jste nedával na přednášce pozor)
- "V Americe protíná pohoří (Apalačské, Andy) směrem od severu k jihu, ne transverzálně, proto mohli živočichové dobře migrovat X Evropě - zde Alpy, Karpaty - tvoří bariéru pro migraci živočichů - na severu jde studený Labradorský proud, od jihu jde teplý Golfský" (vy prosím taky běžte)
- "glaciace celé Amazonie → neměli kam utéct"
- "refugia - dobré vysvětlení"
- "rychlejší život → větší diverzita"
- "druhy nemají kam uniknout"
- "Protože J. Amerika nebyla tolik zasažena kontinentálním ledovcem" (podobně jako vy mým výkladem)
- "Protože Amazonie byla zaledněna jednotně"

* Co se snaží vysvětlit teorie pleistocénních refugií?
- "refugia tam nebyla" (kompletní přepis odpovědi)
- "... většinou jezera, hlubokomořské oblasti (př. loděnka)"
- "V Jižní Evropě byl souvislý pás, který se na konci doby ledové rozdrobil na 3 iberský, apeninský, balkánský"
- "... rozpad společenstva - snaha o individuální život"
- "že živočichové upřednostňují kvalitnější prostředí - lužní les - lepší podmínky než akátina" (kompletní přepis odpovědi)
- "do refugií se mohou dostat jen již vzniklé taxony, aby mohlo dojít ke speciaci musí zůstat několik let" (doufám, že na naší škole vy zůstanete kratší dobu)

* Proč je v neotropickém deštném lese tak mnoho druhů ptáků a více než v africkém?
- "hlavní vinou je asi velké množství nik"
- "... nízká mordalita ..." (ale ptáky tam mordujou docela dost a často ...)
- "protože bylo třeba speciace, mnoho druhu hmyzu, aby se uživili, každý se živí určitým druhem"
- "okolní podmínky TDL jsou poměrně drsné pro ptáky z TDL, těžko by se přizpůsobovali → ostrovní charakter"
- "každý si tam najde svůj "habitent selection"" (vy prosím také hledejte ... své uplatnění ... jinde)
- "migrace, vysoké teploty - rychlejší metabolismus, malá mortalita, vysoká snůška" (kompletní přepis odpovědi)
- "... populace, které spolu nereagují"
- "Díky vysoké biodiverzitě v neotropickém deštném lese" (biodiverzitě ptáků, nejspíš...)
- "fylopatrie - druhy se drží místa vylíhnutí"
- "lepší ochrana - více se rozmnožují"
- "větší počet druhů díky diverzitě"
- "migrace ptáků za optimálními podmínkami - gen. tok jakš takš funguje" (jakše? tak še?)
- "... pleistocénní lesní refugia v Amazonce" (nechte to plavat ...)
- "sesilní populace" (ptáci asi někomu sedli na lep)
- "... Amazonie nebyla nikdy souvisle zaledněna"
- "ukončení afrického kontinentu oceánem" (na rozdíl od jihoamerického, ehm jaksi že)
- "protože je více na jihu" (kompletní přepis odpovědi)
- "... pak se během vývoje kontinentů Amazonie rozpadla"
- "... lepší podmínky pro život" (byste měla na jiné škole)
- "... rychlejší rozmnožování, větší věrnost" (... dohromady nejdou)

* Jaký je význam glaciací pro biogeografii? Kolik bylo glaciálů, proč byly a jak ovlivnily dnešní rozšíření organismů?
- "glaciály byly 4, ... , prudká změna klimatu - většina živoč. vyhynula, přežili jen někteří ..., např. ostružiník moruška v Krkonoších" (4 nebyly glaciály, 4 je vaše známka)
- "... umožnily migrovat na jiné místo - např. zamrznutí vodní hladiny; druhy jsou často starší než relikty"

* Co tvrdí Glogerovo pravidlo?
- "Glogerovo pravidlo praví, že nevím ....."
- "živočichové mají směrem na sever hustší srst, omezují své albedo"
- "v tropech jsou více pigmentičtí živočichové ..."

* Jaká je zhruba úloha biotických a abiotických faktorů pro rozšíření živočichů v globálním měřítku (tropy vs. mírný pás)?
- "biotické f. - např. potravinový faktor"

* Co to je "species-area relationship"? (nakreslete graf)
- "stejné druhy jsou na více místech. Buď byli zavlečeni, nebo důsledek driftu. Pěnkava, vrabec" (kompletní přepis odpovědi) (snad důsledek mentálního driftu)
- "vikarizace: mravenci - mravenečník - lenochod" (třeba se to dá léčit...?) 
- "neomezené rozšíření taxonů, osídlení stanovišť bez omezení" (no, no ... no, no limit)
- "... disjunkce je dána extinkcí nebo speciací"
- "... konkurenční boj o rozlohu areálu"
- "... na velké ploše je více druhu než na menší, tolik si nekonkurujý a nejsou ve stresu z velké plochy" (aha .. jasně)
- "Popisuje konzistenci druhů S s vůči poměru velikosti plochy A"
- "popisuje závislost velikosti areálu na počtu druhů"
- "v podobných areálech a jiných z. š. se vyskytují podobné druhy" (kompletní přepis odpovědi)
- "Náhodný výběr areálu" (náhodný výběr odpovědi zde úplně nefunguje)
- "vyčerpání areálu kdy křivka na grafu už neroste"
- "... časem se už vyplýtvá místo"

* Co to je "species-isolation relationship"?
- "teorie o relativní izolovanosti druhů"

* Jaké faktory omezují rozšíření ektotermů vs. endotermů?
- "endotermové - druhy, které žijí na území, kde vznikly; ektotermové - druhy stěhovavé"
- "endotermy omezují predátoři, pobřeží, nedostatek zdrojů; ektotermy omezuje nižší teplota, predátoři, pobřeží" (a vás omezuje nedostatek mozku!!!)
- "? nic logického mě nenapadlo" (to vidím, není třeba hlásit)
- "především vhodné klima u endotermů - aby si dokázali udržet teplotu těla" (především udržte moč a začněte myslet)
- "endotermové to jsou ty co se nachází ve vnitřní části území, nemají rádi např. být na okraji, tím když dochází k odlesňování tak je to pro ně špatné" (Co jsem Vám udělal? Nic. To byla ovšem chyba!)

* Uveďte význam teorie kontinentálního driftu pro zoogeografii.
- "drift umožnil rozptýlení živočichů po celé zeměkouli"
- "... na stáří oddělení - diverzita, endemismus, bizardnost" (bizarní je to dost, to máte pravdu)
- "... nebo při srážkách způsobit extinkce slabších kusů"
- "... astronomické vlivy (mutace atd.)"
- ".. zemětřesení"

* Uveďte 10 druhů typických australských savců (v různých rodech! Introdukované druhy se nepočítají)
- "delfíni, psovití, klokani, pandy, koaly, antilopy" (kompletní přepis odpovědi)
- "... kráva (tur), tygr"
- "... panda, lev, žirafa ..."
- "... lemur vari, vačice, hyena ..."
- "... makak, husa berneška ..."
- "... ovce a člověk ... tasmánský čert"
- "... velbloud, kaola, nosorožec, zebra, antilopa, žirafa ..."
- "ďábel medvídkovitý (tasmánský čert)"
- "lev, hena skvrnitá, slon africký, surikata, ..." (Austrálie je to menší vpravo dole, prosím ...)
- "... listonos"
- "... tučňák - pták, žraloci - ryba"

* Uveďte 10 taxonů typických jihoamerických savců (v různých rodech! Introdukované druhy se nepočítají)
- "... vačice nigerijská"
- "kasuár, ... kaloň, ..."
- "... gibon, ..., lemur ..."
- "... prase, skot pralesní, tarbýkomyš"
- "pestřejší zbarvení, menší tělo, kratší srst, méně hustá srst, kratší zobák, dožívají se nižšího věku, je zde vyšší zastoupení jednotlivých druhů živočichů, méně husté peří, menší křídla" (dost husté)
- "kočka, pes"
- "... nandu pampový, svišť prériový, hroch"
- "... orangutan, gorila, levhart, hraboš, antilopa, zebra, gepard" (znáte i jiná zvířata?)
- "... pavián"
- "... poloopice" (jste vy)
- "pes, kočka, tygr, gorila" (to jste se asi posrala v kině, ne?)
- "... gibon, velryba, nártoun" (z cyklu "Megahustota")
- "... slon, orangutan, gepard ..." (a kruci)
- "... leopard, gibon, plejtvák, člověk, antilopa, buvol" (berete na to nějaké léky?)
- "... dugong, dugong ..." (já vám rozumím, ale chyby stačí napsat jednou)
- "... lachtan kalifornský"
- "Bizon, kočkovití" (kompletní přepis odpovědi)
- "gorila, levhart, poloopice, osel, kůň, tur, kočka, medvěd" (znáte i jiná zvířata?)
- "... tapír (druh žijící v Jižní Americe, má kolegu v orientální oblasti)"
- "lichokopytníci, sudokopytníci, medvědovití, primáti, kočkovití, jelenovití, lasicovití, sirény"
- "... lev, tygr, gorila, gibon, šimpanz, ... nosorožec, hroch, orangutan" (opakuji: ani druhy introdukované do zoo se nepočítají!)
- "... bahníci ... akuty"
- "vačnatec, levhart, kuskus, rejsek, ..."
- "tygr sumaterský, klokan, šimpanz učenlivý" (... učenlivý víc jak vy!)

* Uveďte 10 taxonů typických savců orientální oblasti (v různých rodech! Introdukované druhy se nepočítají)
- "kajman indický"
- "... koala, šimpanz, člověk" 
- "koala, kapibara, opice"

* Uveďte 10 taxonů typických afrických ptáků (v různých rodech! Introdukované druhy se nepočítají)
- "pestré zbarvení peří, větší křídla, větší zobáky, větší končetiny, kratší peří, kratší ocasy" (kratší rozum už být ani nemůže ...)
- "karačo" (a to má byť ako čo?)

* Uveďte 10 taxonů typických neotropických ptáků (v různých rodech! Introdukované druhy se nepočítají)
- "kukačka zlatá, datel zlatoocasý, konipas zlatý, …" (takže: moje zlatá ...)
- "ara ararauna, …, ara arakanga, ara hyacintový" (jsou bezpochyby každý jiného rodu)

* Co se stalo během "velké americké výměny"?
- "... ze severu na jih velbloudovití, kočkodanovití"
- "... karibu, los, sob"
- "... papírovití"
- "přesun živočichů všemi směry"
- "... kdy to nevím, ale bylo to dávno"
- "Živočichové začaly cestovat ze Severní Ameriky do Jižní a naopak přes Mexico a Panamu v 19. století" (vlakem?)

* Popište hranice orientální oblasti
- "... Japonsko, Austrálie, Nový Zéland" (tohle přesahuje všechny hranice)
- "Indie" (kompletní přepis odpovědi)
- "... indicko-východoasijská oblast"
- "... hranice: V - Etiopská; S - Palearktická; J - Antarktická; JZ - Australská"
- "ostrovní oblast ... malajská část zeměkoule ... madagaskar, oceánie" (schizofrenií jste postižen jak dlouho?)
- "... tvoří tzv.indoaustralský přechodný území" (jasně, kámo!)

* Popište hranice palearktické oblasti
- "... podél nějaké velké čínské řeky do Atlantiku ..."
- "skládá se z Orientální a Holarktické oblasti"
- "... Kafkaz, celý sever Sybiře, Skandinávě ..." (Kafka by měl radost...)
- "Etiopská a orientální oblast" (kompletní přepis odpovědi)
- "jižní hranice USA, Sahara, Balkán, Indie, pobřeží JV Asie" (dosti rozmáchlé geografické gesto!)
- "palearktická oblast - oblast pólů a dříve zaledněná"
- "ohraničuje Jižní Ameriku a Severní a částečně Afriku" (kompletní přepis odpovědi)
- "Etiopská oblast, Madagaskar" (kompletní přepis odpovědi)
- "... Východní Evropa mimo Arabský poloostrov" (mimo jste vy)
- "patří tam ČR a SR" (kompletní přepis odpovědi)

* Popište hranice neotropické oblasti
- "Jižní Amerika, Střední Evropa, Jižní Asie, Severní Afrika a Austrálie" (ano, jde o typicky disjunktivní zoogeo oblast)
- "přes Saharu k Indii, po Wallacově linii na jih, kde se střetává s Australskou oblastí, zpět na západ a podél pobřeží Afriky" (vy jste doslova k nezastavení - máte nějaké hranice?)
- "... Velké a Malé Azory"
- "oblast J Ameriky, Střední Austrálie, a Jižní Asie"
- "Střední Mexiko, Velké Antily, Grónsko" (a co jezero Bajkal?)
- "... Ohnivá země"

* Vymezte etiopskou zoogeografickou oblast
- "Severní, Jižní Afrika, Etiopie, Indie, Turecko - státy Asie"
- "palearktická oblast" (kompletní přepis odpovědi)
- "sever - Walaceova linie"

* Kdy se spojila Severní a Jižní Amerika a co to znamenalo?
- "před 3,5 mil. let - spojení Laurasie a Gondwany"
- "ca 3,5 tis. let zpět, včetně člověka"

* Co to je "target area effect"?
- "zvyšuje se genetická variabilita" (kompletní přepis odpovědi)
- "areál, který se využívá pro pozorování daných druhů organismů" (kompletní přepis odpovědi)
- "je to areál při např. sledování počtu ptáků v hnízdění"
- "plocha ostrova není ovlivněna jen extinkcí, ale také imigrací" (soda!)

* Uveďte alespoň 2 příklady taxonů s rozšířením: sympatrickým, disjunktivním
- "sympatrickým: žirafa, hroch, žijí v jednom areálu, ale nemohou se spolu rozmnožovat"
- "sympatrickým - sovice sněžná X gorila nížinná, koala medvídkovitý X delfín brazilský" (tak to ani v zoo ne!)
- "sympatrickým - rákosník" (sám se sebou jistě ano...)
- "žirafa X tygr, koala X tygr"
- "křivky na Galapágách" (křivky turistek?)
- "... jejich areály se překrývají oni si nevadí"

* Uveďte alespoň 2 příklady taxonů s rozšířením: aloparickým, disjunktivním
- "alopatrickým - ježek" (kompletní přepis odpovědi)

* Uveďte alespoň 2 příklady taxonů s rozšířením: cirkumtropickým
- "ježura australská, panda velká" (ano, v zoologických zahradách)
- "liška polární, velryba"
- "slon africký, kolibřík, antilopa"
- "šimpanz (opice), slon, žirafa" (šimpanz není opice; opice jste vy)
- "sovice sněžní" (... která se brodí po zobák ve sněhu deštňákem a savanou)

* Uveďte alespoň 2 příklady taxonů s rozšířením: cirkumpolárním, kosmopolitním
- "cirkumpolárním - papoušek, kolibřík; kosmopolitním - savci - tygr, lev, šelmy, tučňáci, netopýr"
- "kosmopolitním - všudepřítomný babočka, rejsek"
- "kosmopolitním - bakterie, sinice" (typické předměty studia zoogeografie)
- "kosmopolitním - kočka domácí, pes domácí"
- "kosmopolitním - liška polární" (díky globálnímu zmrzu ...)
 
 

  Vítězové soutěže o nejoriginálnější představu o rozšíření živočichů plus další zajímavé odpovědi
 
 

 

  To nejlepší nakonec - formální i obsahová perla v koruně lidské blbosti