Žába drápadka, zubaté sumky a další bizarnosti
  aneb Nikdo není dokonalý (hlavně chudák vrápenec)

  (pár citací z testů ze systému a fylogeneze strunatců pro chvíle smutku) 

Home

 

Nevynechejte sbírku novátorských kladogramů!!! Na závěr něco z cyklu Absolutní brutus
 
* Charakterizujte kopinatce (Cephalochordata).
- "patří mezi savce, rodí živá mláďata (laktace, starost), pohlavní dimorfismus" (starost mám taky ... o vás)
- "hlavonožci" (kompletní přepis odpovědi)
- "desmokranium redukované" (kompletní přepis odpovědi)
- "paraziti na rybách"
- "dochází u nich ke vzniku lebky" (u některých odvozenějších strunatců však zjevně dochází k zániku mozku ...)
- "... zuby v řadách"
- "... střevo končí slepým vakem v hlavové části" (asi jako u vás, že?)
- "... predátoři"
- "mořský živ., v noci, ve dne 5 cm"
- "otevřená CS" (kompletní přepis odpovědi)
- "kopinatec kožovitý, gonády, mořští"
- "úhořovité tělo rozlišené na přední a zadní část"
- "bez smyslové soustavy" (jste se učila vy)
- "svaly mají myelinovou pochvu"
- "... sedimentární sval ... jídlo filtrují přes hltan"
- "... monomery ..." (na rozdíl od polymerních pláštěnců)
- "... redukce kostí" (které u jeho předků nikdy nebyly)
- "bezlebeční kropidlové, asymetrie těla, bilaterální souměrnost" (kompletní přepis odpovědi)

* Charakterizujte obratlovce
- "hlava, trup, noha"
- "Myllova pochva"
- "lebka nasedá na páteř jakoby zezadu" (v řiti?)
- "chorda končí před hlavovou částí"
- "žaberní štěrbiny jsou z kolagenu a slouží k dýchání"
- "páteř přesahuje přes hlavu" (vaše odpověď přesahuje nejen přes hlavu, ale přes všechno)

* Definujte 3 typy taxonomických skupin (+ ke každé 1 příklad) podle kladistiky.
- "sesterská skupina: hroznýši - hroznýšci" (kompletní přepis odpovědi)
- "parafyletický taxon - různé předky a stejné potomky" (same same but different)
- "parafyletický taxon - žádný společný předek" (kolik předků, tolik bodů)
- "pěvci - neoaves - drůbež - krocan"
- "všetci potomkovia majů iného predka" (čože?!)
- "polyfyletická - nemůže existovat"
- "monofyletické - zahrnuje pouze předky"
- "parafyletická - neplatí. polyfyletická - úplně umělá, nezahrnuje ani spol. předka ani všechny ostatní"
- "polyfyletická - nezahrnuje žádného společného předka" = byla stvořena Stvořitelem nezávisle​

* Co to jsou horní a dolní žebra?
- "jsou to žebra rostoucí směrem nahoru (od spodní části) a dolů (z horní části)"
- "horní žebra - u mihulí, nedokonalé, neúplná žebra tvořena dolní žebra - u savců, uzavírají a chrání tělní dutinu"

* Popište kostru ......... (čeho?). Viz také popisy koster úplně dole
- "... clacicula"
- "konodont" (uvedeno jako označení psa ...)
- "frontomaxillare"
- "fragmoparietale" (nový termín pro tříštivou zlomeninu temenní kosti)
- "uterus" (osifikovaná děloha žáby)

* Které ryby můžou dýchat vzdušný kyslík?
- "letuchy"
- "bahnice"
- "letci, létavci"
- "bichyři, električní úhoři"
- "ostariophysi (kapr, cejn)"
- "ústní dutina, střevo, prokrvený žaludek, plynový měchýř" (tak tyhle druhy neznám)
- "ty které mají Weberův org. Ostariophysi"
- "úhoř - leze i po poli, když se potřebuje dostat z rybníku do řeky, aby se mohl rozmnožovat v Sargasovém moři" (po poli je to ale kus cesty ...)
- "ty, které mají plíce" (tedy žádné ...?)

* Jak se liší tvrdá a měkká lepidotrichia?
- "tvrdá jsou tvrdší" (... zřejmě dost tvrdý oříšek ...)
- "tvrdostí"
- "tvrdá l. = vyztužena tvrdými paprsky, měkká l. = vyztužena měkkými paprsky" (... solidní rozbor  ...)

* Proč má ryba .................... ocasní ploutev a žralok ................. ocasní ploutev?
- "ryba - genetická brzda v dalším vývoji ploutve"
- "ryba má plynový měchýř, který ji nadnáší, takže ji ke spokojenosti stačí jen pohyb dopředu"
- "... žralok je v příbuzenském vztahu s plazy"

* Proč má delfín .................... ocasní ploutev a ryba ................. ocasní ploutev?
- "delfín má heterocerkní ocasní ploutev ... podle druhu pohybu, delfín se pohybuje nahoru dolů, ryba zprava leva"
- "heterocerkní ploutev pomáhá delfínovi plavat jak dopředu, tak i nahoru a dolů; u ryb pohyb pouze dopředu"
- "delfín je savec - pozůstatek"
- "delfín má heterocerkní a ryba má heterocerkní"

* Proč má delfín .................... ocasní ploutev a luskoun ................. ocasní ploutev? (z cyklu "Lstivost":-)
- "luskoun má plynový měchýř a ten ho nadnáší, delfín ne"
- "... ocasní ploutev nepárová končetina..."

* Charakterizujte luskouny
- "luskouni" (kompletní přepis odpovědi)
- "... sací žraní, vysunovatelná ústa, dýchají O2"
- "poloopice" (jste vy!)
- "... na očnici blána"
- "mají schránku podobnou lusku, jsou to vodní živočichové"
- "metamerní segmentace těla, vnitřní oplození, uzavřená cévní soustava"
- "jsou to paryby - 25cm - 25m"

* Uveďte 5 rozdílů mezi žralokem a rejnokem
- "žraloci ... způsob pohybu zepředu dozadu, neustálý pohyb"
- "... rejnok - nemá žábra ... žralok - má žábra ..."

* Co to jsou „physostomi“ a „physoclisti“?
- "physostomi - spojení moč. měchýře s jícnem - trvalé, physoclisti - spojení moč. měchýře s jícnem, které v dospělosti zaniká" (omyl - takto sestavené zvíře zaniká vždy)
- "u plazů"
- "určitě nějaká sprostá slova a proto jejich význam raději uvádět nebudu. Nechci totiž všechny pohoršovat" (no tak to se Vám úplně nepovedlo)
- "to bych taky ráda věděla"
- "2 skupiny - leguánovití a ještěrkovití s odlišným způsobem života"
- "svaly k příjmu a posunování a zpracování potravy"

* Uveďte 10 významných ptačích synapomorfií.
- "... CS uzavřena, ..., rozmnožování sexuální, vejcorodí" (na studenta univerzity slušný výkon)

* Jaké jsou významné znaky skupiny Amniota?
- "mají zárodečné vaky, cévní soustava otevřená ..."
- "chybí slzní, slinné žlázy, chybí oční víčka, chybí kožní žlázy"
- "vaječné obaly - splanchnopleura, somatopleura"
- "bezblaní, nemají ochranné obaly" (kompletní přepis odpovědi)
- "zárodečný obal, primitivní obratlovci" (kompletní přepis odpovědi)
- "mimické svaly, autostylní-platybazická-akinetická-polyfiodontní srst"
- "jařmové oblouky a díry, vylučují metanefros" (tedy odhozením ledviny ...)
- "nadočnicové oblouky se dotýkají očnic" (to by jeden nečekal)
- "trojdielny mozog" (jak tak čtu vaše odpovědi, mám dojem, že u některých blanatých obratlovců je mozek opravdu jen třídílný)

* Jaké jsou tři klíčové evoluční novinky paryb?
- "rozmnožování" (ostatní obratlovci se nejspíš nerozmnožují)
- "chrupavčité tělo"
- "... nemají plynový měchýř"
- "přeměna 1. žaberního oblouku - cyclotosquamatus"

* Podle jakých anatomických kritérií klasifikujeme lebky obratlovců? Jaké jsou základní typy?
- "podle počtu čelistních kloubů - tropibazická, platybazická"
- "autocélní, amficélní, holocéní - teďka převažuje" (holocén fakt docela převažuje ... posledních 10 000 let)
- "chondroptera, splanchnoptera, dermaptera"
- "nejčastěji se dělí podle spojení švů a zbytek jsem zapomněl"
- "kinetická - více čelistních kloubů" (z hororu Mnohočelisti 8)

Které znaky pravděpodobně způsobily obrovskou diverzitu ryb?
- "neviužité (sic!) živ. prostředí, dostatek prostoru" (dostatek prostoru si nechte na studium jak češtiny, tak zoologie)
- "... 75% oceánu tma, zima, velká hloubka, málo potravy - ryby se musely přizpůsobit viděním, nebo např. macarát jeskynní nemá barvivo" (no tak to každopádně)
- "způsob potravy" (kompletní přepis odpovědi)
- "tření ryb"
- "snaha o přežití, přizpůsobení se prostředí"
- "jejich zaměření" (jasně)
- "u ryb je diverzita způsobena: adaptací na prostředí, genetickým kódem, hierarchií uspořádání, evolucí, fylogenet. vývojem" (čiré šílenství)

* Charakterizujte obojživelníky Lissamphibia (10 znaků)
- "... musculus levator bulbi - posouvání rohovky - souvisí s polykáním"
- "... schopní aktivního pohybu, kostra kostěná, dělená na oddíly, vývin mozku, v ústech mají jazyk"
- "zasouvání hlavy za páteř"
- "ztráta obratlů" (spíše ztráta rozumu, u vás!)

* Které konkrétní odvozené znaky (5) sdílejí ptáci a plazi?
- "... 1 potní žláza, volná chrupavčitá čelist (zobák)"

* Které deriváty epidermis znáte u savců?
- "... peří..."
- "... chlupy, peří"
- "... kopita"
- "... nechty, paznechty"
- "např. kostnatý krunýř u želvy"
- "... zuby, které nasedají na výběžek čelní kosti" (např. Princezna se Zlatou Korunkou na čele)

* Co to je musculus retractor bulbi? U koho jej najdeme?
- "polykání pomocí zatahování očních bulv do čelisti"
- "umožňuje zatlačení oka zpět do lebky"

* Uveďte 10 plesiomorfních znaků obojživelníků.
- "slinné žlázy v pokožce" (tráví celým povrchem těla kožními klky)
- "... tělo bez končetin ..."
- "mají pouze 1 žebro"

* Uveďte plesiomorfní znaky plazů (10 znaků).
- "... specifická hlava"
- "... šupinovité tělo"
- "... boční ocas"
- "vývoj vázaný na vodu, chrupavčitá hlava bez šupin"
- "ztráta končetin"

* Uveďte plesiomorfní znaky plazů (10 znaků).
- "požerákové oči, kostěná kostra po celém těle"

* Uveďte 10 významných žabích kosterních synapomorfií
- "struktura kůže"
- "srostlé pletence předních a zadních končetin" (to se jim to pak skáče, když jsou srostlé do kozelce)

* Uveďte 5 nejvýznamnějších ptačích kosterních synapomorfií
- "femur se nachází uvnitř těla" (do vykostění nepochybně ano)
- "rozdělená hlavová část" (sekyrou)

* Uveďte 10 významných savčích kosterních synapomorfií"
- "laktace, viviparie, ... špatný zrak"
- "kloub - squadratum - mandibula ..."
- "pletenec horní končetiny, pletenec dolní končetiny, volné končetiny a pletence"
- "rozpojení pánevních a lopatkových pletenců"
- "jazylka nespojuje čelist s lebkou"
- "... spodní čelist srostlá s lebkou" (jak koušete?)
- "obratle připojené na hrudní kost" (konečně vím, co obnáší propadlý hrudní košíček)
- "rozlišená horní a dolní čelist"
- "nejsou liché končetiny"
- "dorzální postavení končetin"
- "jiná lebka"

* Uveďte 10 významných plazích synapomorfií.
- "... tělo bez končetin ..." (pozn. tato i předešlá odpověď jsou z jednoho testu od jedné a téže osoby...)
- "... u předchůdců byla největší energie vkládána na to, aby se ústa rozevřela a k usmrcení kořisti došlo "pádem" čelistí, ale plazi aktivně uzavírají čelisti" (vezměte si prosím z plazů příklad, aktivně uzavřete své čelisti a už je nikdy neotvírejte)
- "... endotermie"

* Co to je autotomie? U koho ji lze pozorovat?
- "samooplození, pláštěnci" (kompletní přepis odpovědi)
- "ocas se oddělí od těla, je schopen se hýbat pomocí vaziv"
- "predační způsob - při nebezpečí může jedinec odpojit konce těla"
- "je to odejmutí ocasu např. u ještěrek"
- "u ptáků lze tento jev pozorovat, ocas" (kompletní přepis odpovědi)
- "je to samovolné odnětí části těla"

* Co to jsou pterygopody? U koho je najdeme
- "u řádu letounů, křídelní létací blány"
- "k pohybu" (koneckonců ano, ale kudy a kam?)

* Zajíc žije ............. (kde?)
- "v lese" (dle monografie Mach & Šebestová 1982 snad ano, ale ...)
- "v noře" (muchlá se tam s králíkem)
- "ve volné přírodě"
- "není u nás původní, dovoz z Ameriky"

* Jaké jsou základní rozdíly (min. 5) mezi žábami a mloky?
- "mloci nemají penis" (zatímco žáby nemají penis)
- "mlok: larva dravá, mlčí" (bodejť by mluvila, když má hubu plnou žrádla!)
- "mloci - ocasatí - tělo s ocasem"
- "určování pouze ve vodní fázi života"
- "žábi - mají plány" (a já mám zas plán pro vás: zopakovat gramatiku)
- "... bezocasý obojživelník (mlok ocasatý)"

* Uveďte typy savčích zubů a příklady skupin, které je mají
- "..., homodontní, konodontní"

* Uveďte Váš zubní vzorec a vysvětlete klasifikaci jednotlivých typů Vašich zubů.
- "3 2 1 1 / 1 1 2 3" (jste boxer?)
- "... 2 1 2 3 / 2 1 2 3 (ale někomu se ještě neprořezaly, takže já mám 2 1 2 2 / 2 1 2 2)"
- "Můj chrup je složen z alveolárních zoubků s příměsí kousků výplní od nelítostného zubaře"
- "... malleus, praemalleus ..."
- "... Bohužel si kvalitou nemohu být jistá, určitě je tam pár kazů ... ale zubaře mám ráda" (já si naopak kvalitou téhle písemky jistý jsem ... tak snad příště)
- "praemorales, morales" (z díly neblaze proslulého španělského zubaře Jorge Moralese)
- "stolyčky (sic!) selenodontní - turovití" (tohle asi opravdu psal příslušník čeledi turovitých)
- "3-1-4-3" (Co máte ve spodní čelisti - toliko diastemu? A to se vám tolik zubů vleze do horní čelisti?)
- "řezáky = zuby v popředí, špičáky = zuby za řezáky, třenové zuby = zuby za špičáky, stoličky = zuby za třenáky"
- "32 zubů, 2 3 1 2 2 1 2 3 2, trháky" (jste zřejmě liška podšitá!)
- "špičáky slouží k udávení kořisti" (a co tak většinou predujete?)
- "špičák - od ostatních zubů se odlišuje - špičatý"

* Které deriváty epidermis znáte u bažanta?
- "má - eliptická křídla"
- "nohy"
- "kožní žláza"
- "vousky"
- "kůže"

* Jak se liší uropatagium a plagiopatagium? U koho je najdeme?
- "ptakořitní" (kompletní přepis odpovědi)
- "u Chilopoda"
- "plagiopatagium = břišní blána"
- "... křídelní blána u Ostariophysi"
- "uropatagium - u kalounů, plagiopatagium - u letounů"

* Podobnost křídla ptáka a netopýra je funkčně …………., ale strukturálně ………… (uveďte typ znaku).
- "podobnost"

* Uveďte typy savčích stoliček a taxony, které se jimi mohou pochlubit.
- "senodontní - hadi" (pozor na zákeřné senožravé hady!)
- "carnivora, šelmy, hominidae" (kompletní přepis odpovědi)

* Uveďte nejvýznamnější apomorfie strunatců (ne jen obratlovců!).
- "ventrální lišta, chorda, chlupy, podkožní tuk, sekundární čelistní oblouk, termoregulace" (aneb "... hybrid children watch the sea ..."; ostatně tahle odpověď je metal)
- "horda dorsalis" (kompletní přepis odpovědi)
- "... kost, plakoidní šupiny, duplikace Hox-genů, Henleyova klička ..." (to se nám to hezky sešlo, že?)
- "mají celulární kostru" (kompletní přepis odpovědi)
- "zásoba P, ochranná fce kostry, chorda dorsalis" (kompletní přepis odpovědi)
- "chybí hřbetní ploutev, chybí páteř, apomorfie okohybných svalů a nervů, kostěná kostra, obrovská diverzita tkání a orgánů, duplikace Hox-genů" ([kompletní přepis odpovědi]; tady toho chybí víc - třeba všechny nejvýznamější apomorfie strunatců)
- "rozvoj těla, hlavy, mozku" (... u vás asi moc daleko nedošel ...)
- "dýchání vzdušného kyslíku plícemi"
- "... tepající žíla ..." (a co takhle žílející tepna?)
- "... chorda dorzális, postranní ocas ..."
- "chord, srst" (kompletní přepis odpovědi)

* Proč nejsou ptáci živorodí?
- "protože mají kožovitá vejce, mají vakové kosti, protože mají kloaku" (ale jinak Vám schizofrenie v denním životě nevadí?)
- "zadržování vajec v těle"
- "konvergence evoluce"
- "v chladných obdobích přenášejí vejce v kloace"
- "jsou to ektotermové"
- "velká kosterní úprava - nemají dělohu"
- "nedokonalá kontinuální konvergence - dlouho zadržují vejcete"
- "v chladných oblastech zadržování vejce ve vejcovodu"

* Co to je streptostylie?
- "u hadů je to" (no a je to ...)
- "... umožňuje strávit velkou kořist" (... za pomocí typicky hlavových trávících enzymů)
- "žaberní štěrbiny"
- "levá a pravá část praporu pera je různě velká"
- "slouží k nasekání kořisti"
- "předstírání smrti" (to by vám snad šlo lépe než studium)
- "plynový měchýř, který je oddělen od hltanu"

* Proč jsou někteří plazi živorodí? Kteří naši plazi (ČR) rodí živá mláďata?
- "ještěrky (zelená, živorodá, zední, obecná, ...) - následek evoluce"
- "jejich morfologická stavba pohlavních orgánů jim neumožňuje nosit vajíčka"
- "u nás např. někteří scinkovití" (kde prosím máte trvalé bydliště?)
- "protože jsou endotermičtí ..."
- "v chladnějších oblastech spíše vejcorodí (ochrana vajíčkem), v teplejších oblastech - i živorodí - v teplém lépe přežije"
- "... projev evoluce plazů, mohlo by to být považováno za 1 z důkazů vývoje savců z plazů" (nemohlo)
- "plazi se vyvinuli z lepidosaurů u kterých se živorodost vyvinula, užovka obojková"
- "... plazi jsou ektodermní"
- "... v tropických oblastech je hrozně teplo, proto není potřeba zahřívat vajíčka"
- "... vajíčko nezůstává v chladnějších oblastech vejcovodu"
- "Protože samice rodí živá mláďata"
- "hadi, mloci" (kompletní přepis odpovědi)
- "u nás scinkové rodí živá mláďata"
- "ještěrka živorodá - ta je nerodí úplně živá" (ale mrtvá)
- "scink ušatý"

* Jak vznikají dva typy žeber u ryb? Kteří obratlovci mají žebra? A kde?
- "žebra mají od ryb fylogeneticky výše všichni a mají je vně tělních dutin" (ale jo, pokud jde o vlastní žebra ...)

* Uveďte 3 hlavní argumenty ("důkazy") ve prospěch evoluce.
- "dokonalá adaptace organismu na prostředí, nedokonalá adaptace na prostředí" (však někdy příště se možná trefíte)
- "ektotermie → endotermie"
- "úplný kosterní záznam"
- "fylogenetické hypotézy" (to ovšem není důkaz evoluce, ale něčeho úplně jiného ...)
- "vývoj lze deklarovat na základě sledování vývoje znaků" (doporučuji specializaci v rámci oboru "postmoderní mlžení")
- "nedokonalá adaptace a dokonalá adaptace na prostředí" (dokonalé!)
- "podobnost (rozpad prakontinentu), diverzita, dostatečně dlouhá doba pro adaptace" (což je pěkný důkaz nedostatečně dlouhé doby věnované na přípravu ke zkoušce)
- "malá odolnost organismu" (ještěže mají lidé tak velkou odolnost vůči blbosti...)
- "biogeografie, hypotézy, genetický kód" (kompletní přepis odpovědi)
- "nedokonalá adaptace - museli se přizpůsobit prostředí, rozdílnost znaků"
- "existence nebo přítomnost homeotických genů - velký význam pro vznik různých typů kladogramů, velké mezery ve vývoji, biodiverzita - prostředí vs. podoba živočicha" (kompletní přepis odpovědi ... a dostatečný důvod pro hospitalizaci v léčebně)
- "existence genetické informace - originálnost, dochází k rozdělení kladogramů" (originálnost je na Vaší straně, slečno)
- "vývoj druhů"
- "druhové rozlišení (obojž, plazi, ptáci, savci, ryby), geografické rozlišení (jiné druhy v tropech než za polárním kruhem, druhová specializace - (zobák, svlékání kůže, křídla...)" (kompletní přepis odpovědi)
- "biogeografie (objevili se blisko sebe na ostrovech) ..."
- "existence mezičlánků - prokázána ve vývoji mezi jednotl. články řetězce"
- "1. velryby - redukce končetin ..., 2. delfíni - vše redukované, nepotřebují, aby se jim dobře plavalo, 3. ještěrky - redukované končetiny, nepotřebují je" (škoda, že u vás došlo k redukci mozku - potřebovala byste ho)
- "(fosílie - kostní tkáň!), genetický kód, ve kt. jsou jsou zakódované jednotlivé souč. (U, C, T, A, G), biodiverzita = nepřizpůsobvost org. na prostředí (S a J pol.)"
- "genet. kód - soubor homologií, tvoří základ jednotlivých organismů od něj se vyvíjely další"
- "biogeografie - poloha + možnosti potravy, hierarchie podobnosti - návaznost znaků podobných, nedostatek času pro nahromadění apomorfií, genetický kód" (kompletní přepis odpovědi)
- "podobnost"
- "přechod živočichů z vody na souš, vývoj chordy dorsalis v páteř, vývoj od žaberních štěrbin k plicím"
- "hypotézy"
- "všeobecně jsou živočichové homologičtí"
- "biogeografie - rozmístění živočišných druhů na Zemi je uspořádáno"
- "archeologické nálezy"
- "fosilie - určení stáří, druhu, určení znaků"
- "úplné přizpůsobení podmínkám, duplikace genů, neúplné přizpůsobení podmínkám" (kompletní přepis odpovědi)
- "diverzita X vzdálenost - organismy jsou si zdánlivě podobné, přesto žijí na jiných kontinentech (žáby, kůň, zebra)
- "1) vše se vyvíjí - stálost vede k degradaci, 2) změna životního protředí, 3) specializace jedinců" (kompletní přepis odpovědi)
- "vysychání očních víček (zdatnější se přizpůsobí a přežijí)"
- "paleontologické nálezy - třeba kostry co najdeme při vykopávkách:-)"
- "živ. "se naučili" parazitismu" (vy této strategie též využíváte, zdá se mi...)

* Jaký má neurální lišta význam pro evoluci obratlovců?
- "má obrovský význam"
- "... podílí se na migraci ..."
- "je to 4. zárodeč. oblouk u savců"
- "vytváří tělní dutinu" (u vás zřejmě lokalizovanou v hlavě)
- "má důležitou f-ci pro život"

* Jaké typy poloh zaujímají při páření žáby? Které rody našich žab mají rády tu kterou polohu?
- "přední amplex, zadní amplex; přední amplex - ostatní naši" (na můj vkus příliš surrealistická odpověď)
- "... přitisknutí kloak zády k sobě ..."
- "amplexus kuněk - sameček objímá samičku přes bříško"
- "zezadu, zepředu, prdelkama k sobě, ...:-) i fakt nevím, ale je to opravdu originální otázka!!!" (vaše odpověď ovšem taky není úplně tuctová ...)
- "žáby mají vnější oplození, kdy nezaujímají žádnou polohu"
- "přední - hledí obě kupředu ... zadní - hledí opačným směrem" (já taky hledím)
- "ropucha - samec zezadu na samici a skokan" (kompletní odpověď)
- "amplexus intestinalis" (samec uchopí samici za vyhřezlá játra)
- "ropuchy se páří, že samec je na samici zezadu" (kompletní přepis odpovědi)
- "zadnicemi k sobě, samec sedí samici na hlavě..."
- "sumec drží samici za zadní končetiny" (ano, ale zde o páření nejde)

* Popište morfologii typického obratle a uveďte jejich typy a fylogenetický výskyt.
- "obratle: tělo, hlava, krček"

* Nidikolní (krmivá) mláďata mají …… (uveďte řády/čeledi ptáků). Synonymum pro nidikolní je ........
- "rybožravý"
- "altikoidní"
- "... nekrmivá"
- "... nidifolni"

* Nidifugní mláďata ...
"krátce po narození létají, kůň, žralok, želvy"

* Z čeho se skládá primární a sekundární čelistní kloub, u koho je najdeme a co se stane během změny 1. v 2.?
- "... sekundární čelistní kloub - spojení dentale + mandibulla ..." (synonyma bývají zpravidla "spojena" docela dost)
- "... sekundární = nasale + squamosum" (takový kloub vzniká druhotně snad jen během hospodské rvačky)
- "... sekundární = dentale + occipitale" (i takový kloub vzniká druhotně snad jen během hospodské rvačky)

* Proč je tak těžké určit fylogenetické vztahy sliznatek a mihulí?
- "mihule podobnější krokodýlům než sliznatkám" (už nepijte, prosím)
- "mají stejný, stejný fylogenetický základ" (... ale stejně: nebude ten problém trochu jinde?)
- "protože mají společného předka kopinatce plžovitého; oba druhy mají ústní přísavku"
- "nemají společného předka; mihule - cestuje do slaných vod" (... brilantní hloubková analýza!)
- "jejich základem je chorda"
- "jsou si velmi podobné"
- "jelikož nejsou přesně známi jejich předkové - zda jsou společní či nikoli"
- "protože molekulární biologie zkoumá na základě monofyletických znaků"
- "nejsou ještě tak probádané (mladé skupiny)"
- "... málo nahromaděných poznatků" (to teda máte)
- "mihule nemají páteř, horní struktura žaber"
- "je to velmi těžké..."
- "... mikrobiologové říkají, že sliznatky jsou blíže obratlovcům než mihulím" (tohle říkají nanejvýš úplně blbí mikrobiologové)
- "není jisté, zda je to skupina kruhoústí nebo kruhoústí" (není jisté, zda umíte uvažovat)
- "... je to málo času na získání synapomorfií, dost času na synapomorfie"
- "protože neprodělaly celý fylogenetický vývoj" (žijí totiž v minulosti)

* Proč je tak těžké určit fylogenetické vztahy ptačích řádů a čeledí?
- "není jasný fylogenetický původ ptáků"
- "jelikož je to tak těžké, tak musím bohužel přiznat, že ani nevím proč"
- "ovliv. konvergencí (podobným prostředím) - vzduch, vznik z 1 jediného předka Archeopteryx, stavba těla +/- žádné odchylky od jedn. řádů, monofyletický skupina X polyfiletická skupina" (kompletní přepis odpovědi)
- "Po rybách je to nejpočetnější třída, různé druhy - různá stavba těla"
- "není to monofyletická skupina"
- "protože je to polyfyletický taxon"
- "protože jsou polyfyletickou skupinou, nejsou monofyletickou" (není nad důslednost)
- "... vývoj jen určitých skupin ptáků" (ostatní asi zamrzli, jak moudře praví kolega Flegr ve své knize)
- "... vejce příliš dlouho ve vejcovodu"
- "nemají žádné předky" (pravděpodobně byli stvořeni Velkým Špagetovým Monstrem nebo jiným Kretenorem, totiž Kreatorem)
- "... málo apomorfií, mnoho synapomorfií"
- "velmi málo času na nalezení znaků" (a na domácí přípravu)

* Proč je tak těžké určit fylogenetické vztahy ptáků, kruhoústých či obojživelníků?
- "dochází u nich snadno ke křížení"
- "není to těžké"
- "z kosterních poznatků nelze určit barvu"
- "křížení jednotlivých monofyletických skupin"
- "jejich předci jsou vyhynulí, tudíž není k dispozici jejich tkáň a tím pádem nelze molekulárou určit tyto vztahy" (molekulární šovinisto!:-)
- "problémy s předky" (já zde spíš vidím problémy s potomky předků ... vašich)
- "málo informací" (... si pamatujete)
- "vznikly v kratším časovém úseku než je v případě polyfyletických skupin běžné"
- "málo nalezených paleontologických vykopávek"

* Které kosti tvoří primární čelistní kloub? U kterých žijících skupin obratlovců jej najdeme?
- "krkavčí kost, clavicula, cleithrum" (... těsně vedle)

* Uveďte rozdíly mezi vrápencem a netopýrem
- "změny v obličeji" (... proběhly hlavně u čtenářů vašich odpovědí)
- "obličejová maska" (... zrůzněná děsem)
- "vrápenec = splasklý "čumák" (prasečí čumák), netopýr = nemá splasklý čumák"
- "vrápenec: divný čenich"
- "vrápenec: méně pěkný"
- "vrápenec: hrbol v obličejové části"
- "vrápenec: nemají ušní boltce"
- "vrápenec: když visí je zabalený do kožního obalu"
- "vrápenec má měkkou nosní část"
- "vrápenec nemá trogulus; vnímají vlnění (změny) prostředí tím zřaseným útvarem = vrápenci" (máte naprostou pravdu - vrápenec "trogulus" nemá, ostatně jako všechny ostatní organismy nic takového nemají)
- "vrápenec vydává zvuky pomocí nosu, proto ho má přetvořen, nebo spíše znetvořen ... echolokaci netopýři přijímají uchem, vrápenci nosem" (... v tom nose musí být ovšem solidní hukot!)
- "... na prstech zvláštní bradavky k přichycení k podkladu"
- "... netopýr - tragus - ano má, vrápenec - tragus nemá" (není nad stručnost)
- "... netopýr - přísavky ..."
- "... výdutě v nosní dutině"
- "... počet párů horních a dolních končetin - vrápenec 1/2, netopýr 1/3"
- "netopýr - klasický čenich"
- "vrápenec - přepážky v nosu ano"
- "netopýr - turgor má, ..., urosplangium delší"
- "bradavičnaté přísavky"
- "přísavné bradavky"
- "... komunikace vychází nosní dutinou"
¨- "netopýr přijímá vlny ušima" (zatímco vrápenec slyší slinivkou, že)
- "... přijímají zvuk: netopýr ušima, vrápenec nosem" (vy na přednáškách asi taky)
- "netopýr - přisedlý na zedním podkladu"
- "blanitá chrupavka v obličeji"
- "zreforomovaný nos chrupavčitý"
- "vrápenec - čichové blány"
- "vrápenec je býložravec"
- "vrápenec - pohybuje se po nestabilním povrchu" (to spíš vy ...)

* Co je a k čemu je Weberův orgán? U kterých živočichů se nalézá?
- "čidlo tepla, k vyhledávání kořisti; chřestýši" (... jak lakonické ...)
- "zvukotvorný orgán, u ptáků, některých plazů a savců"
- "orgán blízký ledvinám" (... ano, nachází se uvnitř těla)
- "obojživelníci, spojnice smyslových orgánů"
- "umožňuje rozeznávat hydrostatický tlak u letounů" (teď už jen čekají až jim evoluce nadělí žábra)
- "vysílá signály do plynového měchýře" (... tudy ne)
- "kůstky dotýkají se močového měchýře ... uvědomí si to Weberův orgán" (... to by se z toho jeden ...)
... shrnuto a sečteno: tělo obratlovce sestává z řady Weberových orgánů, které plní veškeré životní funkce organismu (což je jasný důkaz metamerní segmentace těla obratlovců)

* Jaké jsou klíčové evoluční novinky ptáků?
- "vznik tzv. sáněk"
- "asymetrické lebky" (po nárazu do zdi nepochybně ano)
- "polyfyletická skupina spolu se savci"
- "... zvýšení zvuků"
- "ektotermie - limitování abiotickými faktory" (kompletní přepis odpovědi; k evolučnímu úspěchu ptáků ektotermie jistojistě přispěla - hlavně tím, že ji nemají)
- "pygostyl"

* Jaké jsou základní rozdíly (min. 5) mezi ještěrkami a hady?
- "hadi - bez nohů"
- "ještěrky mají na končetinách přísavky"

* Proč nejsou plazi (Reptilia) akceptováni jako právoplatná skupina kladisty?
- "nemají volné končetiny" (... mají je svázané, chuděry malé)
- "jsou studenokrevní"
- "protože je to monofyletická skupina"
- "plazi se několikrát vrátili do vodního prostředí (sladkovodního i mořského)" (... že tam rovnou nezůstali ...)
- "nejsou v rámci systému nijak výjimeční" (... a dobře jim tak, neřádům!)
- "člení se na několik samostatných jednotek, které by mohly fungovat i odděleně"

* Co to je Jacobsonův orgán? U koho jej lze pozorovat?
- "slouží jako hmat ... sudokopitníci, lichokopitníci ... syrény"
- "u paryb, dokáže vysílat elektrické výboje" (kompletní přepis odpovědi)
- "... reaguje na chemické podněty v dutině lebky"

* Uveďte 10 významných savčích synapomorfií
- "tělo členěno na hlavu, hruď a zadek" (děláte si prdel?:-)
- "vnější oplození, mají párové smyslové orgány - jsou predátoři, ne filtrátoři, lebka je rozdělena na dvě části - obličejovou a mozkovou (vývojově se tato část zvětšuje)" (... zvětšuje - no jak u koho)
- "vivipedie" (ano, patří mezi Živochodné)
- "prenatální ocas všude, 4nožci s drápky"
- "endokrinní - teplokrevní"
- "mozek rozdělen na 3 části - mozek, mícha, periferní NS"
- "..., dýchání plícemi, uzavřený krevní oběh, metanefros, ..." (... čímž se význačně odlišují od ptáků a plazů)
- "... kůže střeva z více vrstev ..."
- "kráčivé končetiny"
- "lopatkový a pánevní pletenec" (velký pokrok oproti dřívějším bezpánevným ...)
- "přítomnost rtů" (hm, a co takhle přítomnost na přednáškách?)
- "difyodontní lebka" (jestli mají savci opravdu dvougenerační lebku, tak vám asi ještě zůstala ta mléčná, že?)

* Uveďte nejvýznamější apomorfie obratlovců.
- "... vysoká apomorfie tkání"
- "srst, rodí živá mláďata, která kojí ..."
- "rozvoj nervové soustavy, rozvoj cévní soustavy, rozvoj smyslových orgánů, rozvoj metabolismu" (příště to zkuste trošku zobecnit)
- "vnitřní vývoj jedince ... shromažďování ve větším počtu"
- "... pygostyl"
- "kost, endotermie, živorodost, redukce žeber, incus, columella, maleolus, tympanicus, ztráta vrátnicového oběhu, uzavřená CS, rozvoj mozku, cerebellum" (kompletní přepis odpovědi)
- "... krunýř, 2 předsíňové a 2 komorové srdce, vnější ucho ..."
- "... mimické svaly, zánik vrátnicového oběhu"
- "... stolička (moudrost)" (vám už asi stoličky trhali, že?)
- "tělo tvořeno kostmi tvořící oporu těla"

* Proč má kapr ........................ ploutev, zatímco máčka ........................ ploutev?
- "...rychlý lov kořisti (rychlé zrychlení)" (... příště prosím myslete rychleji a pište pomaleji)
- "máčka se díky ní udržuje u dna, slouží k odražení ode dna"
- "pomáhá udržet rybu u dna"
- "heterocerkní ploutev pomáhá v pohybu ve vodě, směrem dolů" (... což vysvětluje, proč řada druhů žraloků ubývá, hromadí se totiž u dna, kde jsou špatně vidět)
- "žralok dokáže plavat i nazpátek" (vy taky plavte nazpátek - na základní školu)
- "heterocerkní ploutev umožňuje žralokům udržení se u dna, žraloci ... musí neustále plavat aby neklesli na dno" (to zní logicky, hm ...)

* Jak vysvětlíme ptačí zpěv proximátními a ultimátním vysvětleními?
- "pro orientaci" (... pro základní orientaci si prosím přečtěte aspoň tohle)

* Co to jsou pedicelátní zuby?
- "jsou to požerákové zuby u kaprovitých"
- "speciální zuby králíků - neustále dorůstají musí se obrušovat"
- "vyrůstají z pedálií"
- "... uvnitř dutá výplň ..."
- "... vznikly přeměnou 4 obratlů, př. krokodýli"
- "... jsou homodaktylní, polydaktylní"
- "mezi"
(kompletní přepis odpovědi)

* Co to jsou požerákové zuby?
- "usmrcení potravy, např. šelmy" (ano, k usmrcení a drcení planktonu)

* Charakterizujte sudokopytníky
- "... 2 otisky po končetinách, pomalejší sběr potravy"
(což ovšem platí pouze pro líné bipední sudokopytníky)

* Uveďte nejvýznamnější apomorfie primátů
- "... silné končetiny, silnější sběr potravy"
- "neurální lišta, diverzita tkání, epidermis, mají vnitřní kostru, mozek třídílný" (poslední bod platí přinejmenším u některých primátů...)

* Jaké jsou typy nohou u ptáků podle orientace prstů? U koho (řády) který typ najdeme?
- "... pterodaktylní ..." (asi vznikla konvergentně...)
- "pteronodaktylní - rorýsovití"
- "... sovy mají VRATIPRS"
- "antidaktylní"
- "autoaktylní, plamiloaktylní"
- "... dlanitě rozvětvené prsty - kachny"
- "heterodontní, zygodontní, pompadentní, syndontní"

* Jaké jsou významné znaky skupiny Tetrapoda?
- "oční víčka - ANO, močový měchýř - ANO" (přitakejme životu - ANO!:-)
- "savci, obojživelníci, plazi, lichokopytníci, sudokopytníci" (celá odpověď)
- "... žaberní oblouky"

* Savci mají lebku ...
- "bikonkávní" (po setkání s bucharem jistě ano)
- "symetrickou" (před setkáním s bucharem jistě ano)

* Definujte pojem „viviparie“ a uveďte 3 druhy zvířat jako příklad.
- "potomci přicházejí na svět nechráněni obaly" (... vrženi do krutého, chladného a nepřátelského světa, nemaje obalu ...)

* Co jsou a k čemu jsou Lorenziniho ampule?
- "...nalézáme je na čumáčku"
- "jsou za sklivcem, zprostředkují zrak" (... no já tedy hledím!)
- "u ostnokožců součást hydrovaskulární soustavy, zásobníky na vodu - pohyb" (originální schíza)

* Co je to endostyl? U kterých živočichů jej najdeme?
- "je to břišní rýha, hlavní rýha těla" (... ach pane Hrabale ...)
- "u ptáků, srostlé redukované ocasní obratle"

* Nakreslete kladogram ...
- v kladogramu suchozemských obratlovců byla jedním z účastníků testu poprvé popsána skupina "Synapomorpha" (sen každého kladisty!), jiným zas "Lypothibia"
- v kladogramu ptáků "trupkonosí"
- tamtéž "Paleoanseres" a "Neoanseres" (pštros je tedy zástupcem "starohus")
- tamtéž vznikla skupina Corida (fosílie nejpíš z jižních Španěl), kam patří pouze a jen "žlůrovití"
- v kladogramu savců se objevila (= byla objevena) skupina "tanami" - pravděpodobně vznikla křížením asijských tan a jihoamerických tinam ... nechutné.
- v kladogramu ptáků vypučeli "šplhouni"
- v kladogramu savců se ukázalo, že všichni savci (krom pásovce a spol.) vznikli z plcha: Afrotheriglyres, Euchartontoglyres, Laurasiglyres
- v jiném savčím stromku zas vyrašili "damoni"
... nejlepší "špeky" však nejsou reprodukovatelné jinak než přímou konfrontací s originálem (a že to echt originály jsou!), viz dole na stránce

* Definujte pojem „alveolární chrup“ a uveďte skupiny, které jej mají.
- "je tvořen pouze chrupavkou; Urochordata, Cephalochordata, Agnatha" (... inu, taková sumka filtrující svými obludnými chrupavčitými zuby zcela konsternovaný plankton ...)

* Čím se liší obratlovci od ostatních strunatců?
- ".. obratlovcům chybí postanální ocas i žaberní rýhy"
- "... neobratlovčí strunatci - kostra končí před hlavou, hlava dorzálně. obratlovci - hlava ventrálně"

* Charakterizujte vršenky (Copelata)
- "jsou to bezčelistní" (... ale zuby snad mají, viz otázka č. 16)
- "patří do strunatců" (... což je dosti zarážející, když zkouška měla být pouze a jen ze strunatců)
- "pancíř na hlavové části"
- "nejmenší genom z makroskopických savců" (mikroskopičtí savci mají genom výrazně větší, of course)
- "patří mezi bezpáteřní strunatce"

* Proč je termín "savcotvární plazi" nesmyslný?
- "Poněvač se jako savci jenom tváří" (kompletní přepis odpovědi)

* Charakterizujte salpy.
- "... paraziti" (jste vy)

* Co jsou to homeotické geny (Hox-geny)? Jaký mají význam pro evoluci obratlovců (Vertebrata)?
- "dochází k homeopatickým změnám" (jasně, genetika je šarlatánství)
- "geny, které jsou stejně přenášeny" (... tak jako tak)
- "jejich duplikace je funkcí evoluce" (... zajímavý filosofický exkurz!)
- "... specifická genetická přeměna zaručující jedinečnost stavby" (... této odpovědi)
- "geny určující pohlaví"
- "... savci - 2x duplikace Hox-genů (proto jsou tak dokonalí)" (až na moje studenty)
- "jejich poškozením dojde k narušení transkripčního mechanismu jedince" (doporučuji tuto odpověď přepsat)
- "Hox-geny jsou geny jiného účinku, většího účinku" (a vaše odpověď je účinku zdaleka největšího!)
- "Jsou to geny, které mají na starosti jiné a jejich činností vznikla diverzita na světě. Jejich duplikací vznikaly nové druhy." (je otázka, kdo by Vás měl dostat na starosti...)

* Charakterizujte 3 základní části obratlovčí lebky.
- "pravá a levá hemisféra" (... používejte alespoň jednu z nich, PROSÍM!)

* Které kosti tvoří u většiny obratlovců kostru přední končetiny (pásmo i volnou končetinu)?
- "proglotydy = prsty"

* Jaké jsou klíčové evoluční novinky ryb?
- "postanální ocas - (pravý) - trávící trubice nezasahuje až do ocasu"
- "ústa přizpůsobena k přijímání potravy (nejen k dýchání)" (takže žraloci zřejmě vstřebávají kořist celým povrchem těla...)
- "schopnost měnit pohlaví"
- "... potěrákové zuby" (máte-li řečovou vadu, proč ji převádíte i do psaného projevu?)
- "velikost šupin - velké šupiny"
- "vytvoření krku"
- "vysoce modifikovaná plazí kostra" (ryby asi předběhly svoji dobu)

* Uveďte a stručně popište klíčové momenty evoluce obratlovců.
- "evoluce, výstup na souš, přiblížení ke kvalitě"

* Proč nejsou Haemothermia (ptáci + savci) akceptováni jako právoplatná skupina kladisty?
- "protože u nich neexistuje vyjímka - všichni ptáci a savci jsou haemothermia"
- "protože jsou monofyletickou skupinou, která zahrnuje ptáky a savce = potomci; + jejich společ. předka"
- "ptáky řadíme do parafyletické skupiny"
- "... nemají tedy společného předka ..."
- "... úplný nesmysl"
- "nezahrnují předky ani následovníky"
- "nemají společného předchůdce ani následovníky" (takže nemají vůbec nic, chuděry)

* Charakterizujte paryby.
- "převážně mořské (pár kusů sladkovodních)"
- "dýchají vnějšími žábry, jejichž počet je menší" (zapomněla jste dodat, že je menší než 1 - paryby žádná vnější žábra nemají)
- "v neurocraniu je spinální ganglium" (to jim to chuděrám nejspíš moc nemyslí ... asi jako vám)

* Co je, k čemu je a kdo má hypobranchiální rýhu?
- "ryby, svalovina na žábrách, umožňuje pohyb žaber, výměnu vody"
- " ... je hlavní ryhou na břišní straně těla ... "
- "slouží k nasávání vody, př. paryby ..."

* Co to jsou choany? Kdy v evoluci vznikají? Které skupiny je mají?
- "jsou to vnější nozdry; vznikají přeměnou vnitřních nozder, jsou např. u savců (kopytníci, zajíci, ...)"

* Zařaďte do systému (uvnitř třídy) skupinu chudozubí, uveďte její vnitřní členění a stručnou charakteristiku.
- "- patří do lemurovitých a poloopic - lemur tana - potravu rozmělňují, žijí ve větvích stromů, jsou vázání na určitý druh potravy; málo se pohybují; den většinou prospí" (škoda že vy asi taky - místo učení)
- "třída savci - vačnatci" (toť vše)
- "Aves - Neognathae - Neoaves - chudozubí"
- "primáti - savci - obratlovci - strunatci"
- "... žijí z velké části v norách uspůsobených k životu, rodí se v hojném počtu, někteří brány jako škůdci zemědělských plodin" (no jo, takovej mravenečník vám nadělá na pšenici pěkný škody!)
- "chlpami zarastené živočichy, žijú usadlejším sposobom života"

* Charakterizujte chrupavčité ryby (nikoli paryby:-) a uveďte zástupce od nás i z širého světa.
- "mají chordu (z dentinu jen část ploutví)"
- "tělo tvořeno převážně chrupavkou" (zvláště takový žaludek či játra ...)
- "chrupavčité ryby jsou paryby"
- "... vyza velká, lopatonos"

* Ptáky charakterizují znaky ............. (doplňte typ znaku dle kladistické terminologie)
- "monofylita"

* Plazy charakterizují znaky ............. (doplňte typ znaku dle kladistické terminologie)
- "šupin"

 

 

  Vítězové soutěže o nejoriginálnější kladogram suchozemských obratlovců


(porota neměla lehkou práci, zvláště při rozhodování o stříbrné a bronzové pozici ...)

První až pátá cena: zdarma doporučení ke studiu na lyceu "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava" (univerzita nabízí ve vybraných studijních programech studium handicapovaným uchazečům, viz zde)

 
 
  Další unikátní pohledy na fylogenezi strunatců a jejich skupin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nekonformní představy o anatomii obratlovců
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pekelné třešničky na závěr