Zoologický seminář 1–3

Home

 

 • zoologický seminář (ZOO/ZOSE1–3) – (anotace)
   
 • AKTUÁLNÍ PROGRAM
   
 • studenti, kteří mají prezentovat své práce na semináři, hlaste se včas před začátkem semestru, prosím (tomas.grim [at] upol.cz)
  Pro studentské seminární prezentace (ZOSE2 česky, ZOSE3 anglicky) platí stejné "Náležitosti prezentace" jako pro obhajoby absolventských prací (PDF). Nerespektování těchto požadavků = neudělení zápočtu.
   
 • pokyny pro studenty (účast nutná k zápočtu, prezentace o DP atd.) viz anotace!
   
 • Pokyny pro zvané účastníky
   
 • Pro studenty:
 • Vermouzek Z. 2011: Jak nemá vypadat přednáška (geniální!:-)
 • Grim T. 2012: Jak (ne)napsat odborný text? Aktuální verze viz sekce Veřejné přednášky