Úvod do studia biologie

Home

 
 • úvod do studia biologie (ZOO/USB) (anotace viz STAG)
   
 • literatura & požadavky na zkoušku (PDF)
   
 • Doporučená skripta:
 • Dolný A. & Plášek V. 2013: Jak (ne)napsat odborný text z biologie: struktura a forma vysokoškolských kvalifikačních prací.
  Ostravská univerzita v Ostravě.
  (PDF)
 • Drozd P. 2014: Základy informační gramotnosti. 
  Ostravská univerzita v Ostravě. (
  PDF)
   
 • Doporučení přednášející (a příklady jejich projevu a prezentací; viz prezentace "Obhajoba"):
 • Nick B. Davies: Cuckoos and their victims: an evolutionary arms race
 • Richard Dawkins: The purpose of purpose
 • Steve Jobs: Stanford commencement speech 2005
 • Hans Rosling: The best stats you've ever seen 
      
 • Jak nemá vypadat diplomka?
 • Hýžová V. 2017: Kardiovaskulární soustava: zážitková hodina biologie. Diplomová práce, UP Olomouc. Práce viz theses.cz, ale ještě lépe viz komentovaný soubor s vyznačením chyb a pozoruhodné "posudky" vedoucího i oponenta.
 • Jansová E. 2011: Vliv proudění vody na distribuci makrozoobentosu a organických látek v toku se submerzní vegetací. Diplomová práce, UP Olomouc. Práce viz theses.cz a doporučuji i posudek vedoucího (viz STAG).
 • Kůrková P. 2011: Repertoár a specifika vokalizace papouška žako šedého (Psittacus erithacus). Diplomová práce, UK Praha. Práce viz cuni.cz a doporučuji i posudek oponenta (tamtéž).
 • Tichá I. 2011: Vliv predátora na ostražitost sýkor navštěvujících krmítko. Diplomová práce, UK Praha. Práce viz cuni.cz a doporučuji i posudek oponenta (tamtéž).
   
 • Jak nemá vypadat prezentace?
 • Odstrašující hrůzný příklad (publikováno bez svolení autora)
   
 • Jak nemá vypadat obhajoba?
 • Zdeněk Vermouzek: Jak nemá vypadat přednáška na konferenci
    
Prezentace ke stažení (PDF)
 
   
  1. Úvod  
  2. Formátování názvu  
  3. Tabulky a grafy  
  4. Psaní  
  5. Obhajoba  
  6. Fylogeneze  
  7. Důkazy evoluce