Books

Home

» Own work
» Translations
» Editing translations
» Editing original work
» Others

 

  Own work  
   

 
Samia D. S. M., Blumstein D. T., Díaz M., Grim T., Ibáñez-Álamo J. D., Jokimäki J., Tätte K., Markó G., Tryjanowski P. & Møller A. P. 2018: Rural-urban differences in escape behavior of European birds across a latitudinal gradient. In: Isaksson C., Rodewald A. D. & Gil D. (eds.): Behavioural and ecological consequences of urban life in birds. Frontiers Media, Lausanne (Switzerland). pp. 12–24.
(doi: 10.3389/978-2-88945-497-6)
 

    
Grim T. 2017: Host defences against brood parasite nestlings: theoretical expectations and empirical evidence. In: Soler M. (ed.): Avian brood parasitism: behaviour, ecology, evolution and coevolution. Springer International Publishing, Cham (Switzerland). pp. 539–556.
(doi: 10.1007/978-3-319-73138-4_29).
 
Grim T. & Rutila J. 2017: Cuckoo–host coevolutionary interactions across all breeding stages: unusual ecological setting of a cavity-nesting host. In: Soler M. (ed.): Avian brood parasitism: behaviour, ecology, evolution and coevolution. Springer International Publishing, Cham (Switzerland). pp. 287–303.
(doi: 10.1007/978-3-319-73138-4_16).
Amazon.co.uk
  
See excerpts in Google Books
 

 
Mikulica O., Grim T., Schulze-Hagen K. & Stokke B. G. 2017: The cuckoo: The uninvited guest.
Wild Nature Press, Plymouth (UK).
Amazon.co.uk
 
The BB/BTO Best Bird Book of the Year 2017 (2nd.) 
 
See Book Reviews
German edition:
Mikulica O. et al. 2017: Der Kuckuck: Gauner der Superlative.
Franckh-Kosmos, Stuttgart (Germany).
Amazon.de 
  
   
French edition:
Mikulica O. et al. 2017: Le fabuleux destin du coucou gris: Vie et mœurs du plus étrange des oiseaux.
Delachaux et Niestlé, Lonay (Switzerland).
Amazon.fr
 
   
Dutch edition:
Mikulica O. et al. 2016: Koekoek: Beeld van een onverwachte gast.
KNNV Publishing, Zeist (Netherlands).
Amazon.com 
 
 
 
   
  
  
Grim T. & Stokke B. G. 2016: In the light of introduction: Importance of introduced populations for the study of brood parasite-host coevolution. In: Weis J. S. & Sol D. (eds.): Biological invasions and animal behaviour.
Cambridge University Press, Cambridge (UK). pp. 133–157.
See excerpts in Google Books
 
 
  Trnka A. & Grim T. (eds.) 2014: Ornitologická príručka.
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava. 300 s.
PDF (200 MB, plná tisková kvalita, opravené překlepy)


Grim T. 2014a: Čo je ornitológia? In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 12–25.

Grim T. 2014b: Správanie vtákov In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 102–115.

Grim T. 2014c: Systematické členenie vtákov. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 29–41.

Grim T. & Doležal R. 2014: Práca ornitológa v teréne. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 174–217.

Grim T. & Trnka A. 2014: Základy vedeckého výskumu v ornitológii. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 116–173.

Krištín A., Trnka A. & Grim T. 2014: Vtáky a spoločnosť. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 232–245.

Trnka A. & Grim T. 2014a: Biológia a ekológia vtákov. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 56–101.

Trnka A. & Grim T. 2014b: Úvod. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 8–11.


Recenze:

Murin B. 2014: Tichodroma 26: 113–116. PDF

Procházka P. 2014: Sylvia 50: 130–133. PDF

Chytil J. 2014: Zprávy MOS 72: 100–102. PDF

Sedláček O. 2015: Vesmír 94(7-8): 460–461. web PDF

Hudec K. 2015: Živa 63(2): XLI–XLII. web PDF

Vermouzek Z. 2015: birdlife.cz. text

Doležal R. 2015: birdwatcher.cz. text
   
Grim T. 2010: Kukačka obecná: Pták roku 2010. Česká společnost ornitologická, Praha.
(další info + unikátní video vytlačovacího chování mláděte kukačky v dutinovém hnízdě zde)
   
   
  Translations  
   
Marent T. 2007: Deštný les: Fotoportrét.
Euromedia - Knižní klub, Praha.

(orig.: Marent T. 2006: Rainforest: a photographic journey)
   
Dawkins R. 2002: Slepý hodinář.
Paseka, Praha.

(orig.: Dawkins R. 1986: The Blind Watchmaker)
   
   
  Editing translations
 
Dawkins R. 2008: Příběh předka: Pouť k úsvitu života.
Academia, Praha.

(orig. Dawkins R. 2004: The ancestor′s tale: A pilgrimage to the dawn of evolution)

   
Barrett L., Dunbar R. & Lycett J. 2007: Evoluční psychologie člověka.
Portál, Praha.

(orig.: Barrett L., Dunbar R. & Lycett J. 2002: Human evolutionary psychology)


Pozn.: Ač se to v tiráži neuvádí, recenzoval jsem z časových důvodů jen první kapitolu překladu (tj. jsem jako lektor překladu v knize uveden poněkud nepatřičně).
   
Matt Ridley 1999: Červená královna: Sexualita a vývoj lidské přirozenosti.
Mladá fronta, Praha.

(orig.: Ridley M. 1993: The red queen: Sex and the evolution of human nature)
   
Dawkins R. 1998: Sobecký gen.
Mladá fronta, Praha.

(orig. Dawkins R. 1989: The selfish gene)
   
   
  Editing original work
   
Prokop P. & Trnka A. 2015: Základy behaviorálnej ekológie.
Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava
   
Drozd P. 2014: Základy informační gramotnosti. PDF
Ostravská univerzita v Ostravě
   
Dolný A. & Plášek V. 2013: Jak (ne)napsat odborný text z biologie. PDF
Ostravská univerzita v Ostravě
   
Zrzavý J. 2004: Proč se lidé zabíjejí: Homicida a genocida.
Triton, Praha.
   
   
  Others  
   
Houser P. 2007: Kapka metanového deště: Další dialogy o současné vědě.
Dokořán, Praha.

(rozhovor s T.G.: "Amazonie a ochranářské mýty", s. 111–122;
k tématu viz také zde)